Ta strona używa ciasteczek (plików cookies), dzięki którym może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem i akceptuję

Robot balansujący, problem przy komunIkacji BT

Autor Wiadomość
kryska016 Posty: 6
Wysłany: 10-02-2018, 23:23   Robot balansujący, problem przy komunIkacji BT

Witam Wszystkich,
Od długiego już czasu pracuję nad robotem balansującym. Do tego czasu szło w miarę dobrze lecz ostatnie kilkanaście dni stoję w miejscu gdyż napotkałem problem. Może napiszę wszystko od początku:
Gdy zaczynałem budowę robota początkowo miałem zamiar napisać program sam lecz po nieudanych próbach postanowiłem skorzystać z projektów dostępnych w internecie. Kod zaczerpnąłem z projektu który znajduje się w linku: http://www.brokking.net/yabr_main.html
Początkowo uznałem że zastosuję taką samą komunikację, lecz po próbach z powodu częstych problemów z komunikacją ( wystarczyło że robot wyjechał poza pokój i wjeżdżał za ścianę od razu połączenie się zrywało) zrezygnowałem z tego pomysłu i postanowiłem przepisać kod na komunikację przez BT i sterowanie robota z poziomu telefonu. Zanim jeszcze przepisałem kod sprawdziłem jakie wartości przyjmuje received_byte w zależności od położenia joysticka. Następnie za pomocą funkcji if ustawiam odpowiednią wartość received_byte w zależności od wartości inByte (wartość otrzymywana z BT wysłana z aplikacji "Arduino Bluetooth RC Car")
I tu pojawia się problem.
Zanim połączę telefon z modułem BT robot bezproblemowo utrzymuje równowagę a silniki pracują bez zarzutu. Natomiast w momencie nawiązania połączenia przez moduł BT silniki nagle zaczynają dziwnie chodzić ( tak jakby gubiły kroki) Robot utrzymuje równowagę i jeździ lecz problemem są niepoprawnie działające silniki.
Elementy składowe robota:
mpu 6050
2x silnik nema 17
Arduino UNO
2x Pololu A4988
HC 05
Poniżej zamieszczam kod programu robota. Przypuszczam że tutaj może leżeć problem ponieważ w programowaniu nie mam za dużego doświadczenia.

Kod programu: Zaznacz cały
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Wire.h>                                            //Include the Wire.h library so we can communicate with the gyro
SoftwareSerial BT(10,11);
//#define B00000011
//#define B00000111
//#define B00001011
//#define B00000001 
//#define B00000010
//#define B00000110
//#define B00000101
//#define B00001010
//#define B00001001
int gyro_address = 0x68;                                     //MPU-6050 I2C address (0x68 or 0x69)
int acc_calibration_value = -529;                            //Enter the accelerometer calibration value

//Various settings
float pid_p_gain = 15;                                       //Gain setting for the P-controller (15)
float pid_i_gain = 1.5;                                      //Gain setting for the I-controller (1.5)
float pid_d_gain = 30;                                       //Gain setting for the D-controller (30)
float turning_speed = 40;                                    //Turning speed (20)
float max_target_speed = 200;                                //Max target speed (100)

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Declaring global variables
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
byte start, received_byte, low_bat;

int left_motor, throttle_left_motor, throttle_counter_left_motor, throttle_left_motor_memory;
int right_motor, throttle_right_motor, throttle_counter_right_motor, throttle_right_motor_memory;
int battery_voltage;
int receive_counter;
int gyro_pitch_data_raw, gyro_yaw_data_raw, accelerometer_data_raw;

long gyro_yaw_calibration_value, gyro_pitch_calibration_value;

unsigned long loop_timer;

float angle_gyro, angle_acc, angle, self_balance_pid_setpoint;
float pid_error_temp, pid_i_mem, pid_setpoint, gyro_input, pid_output, pid_last_d_error;
float pid_output_left, pid_output_right;

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Setup basic functions
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void setup(){
                                                     //Set the I2C clock speed to 400kHz
 Serial.begin(9600);
  while (!Serial){;}
BT.begin(9600);

 // Serial.begin(9600);                                                       //Start the serial port at 9600 kbps
 // Wire.begin();                                                             //Start the I2C bus as master
  //TWBR = 12;           
  //To create a variable pulse for controlling the stepper motors a timer is created that will execute a piece of code (subroutine) every 20us
  //This subroutine is called TIMER2_COMPA_vect
  TCCR2A = 0;                                                               //Make sure that the TCCR2A register is set to zero
  TCCR2B = 0;                                                               //Make sure that the TCCR2A register is set to zero
  TIMSK2 |= (1 << OCIE2A);                                                  //Set the interupt enable bit OCIE2A in the TIMSK2 register
  TCCR2B |= (1 << CS21);                                                    //Set the CS21 bit in the TCCRB register to set the prescaler to 8
  OCR2A = 18;                                                               //The compare register is set to 39 => 20us / (1s / (16.000.000MHz / 8)) - 1
  TCCR2A |= (1 << WGM21);                                                   //Set counter 2 to CTC (clear timer on compare) mode
 
  //By default the MPU-6050 sleeps. So we have to wake it up.
  Wire.beginTransmission(gyro_address);                                     //Start communication with the address found during search.
  Wire.write(0x6B);                                                         //We want to write to the PWR_MGMT_1 register (6B hex)
  Wire.write(0x00);                                                         //Set the register bits as 00000000 to activate the gyro
  Wire.endTransmission();                                                   //End the transmission with the gyro.
  //Set the full scale of the gyro to +/- 250 degrees per second
  Wire.beginTransmission(gyro_address);                                     //Start communication with the address found during search.
  Wire.write(0x1B);                                                         //We want to write to the GYRO_CONFIG register (1B hex)
  Wire.write(0x00);                                                         //Set the register bits as 00000000 (250dps full scale)
  Wire.endTransmission();                                                   //End the transmission with the gyro
  //Set the full scale of the accelerometer to +/- 4g.
  Wire.beginTransmission(gyro_address);                                     //Start communication with the address found during search.
  Wire.write(0x1C);                                                         //We want to write to the ACCEL_CONFIG register (1A hex)
  Wire.write(0x08);                                                         //Set the register bits as 00001000 (+/- 4g full scale range)
  Wire.endTransmission();                                                   //End the transmission with the gyro
  //Set some filtering to improve the raw data.
  Wire.beginTransmission(gyro_address);                                     //Start communication with the address found during search
  Wire.write(0x1A);                                                         //We want to write to the CONFIG register (1A hex)
  Wire.write(0x03);                                                         //Set the register bits as 00000011 (Set Digital Low Pass Filter to ~43Hz)
  Wire.endTransmission();                                                   //End the transmission with the gyro

  pinMode(2, OUTPUT);                                                       //Configure digital poort 2 as output
  pinMode(3, OUTPUT);                                                       //Configure digital poort 3 as output
  pinMode(4, OUTPUT);                                                       //Configure digital poort 4 as output
  pinMode(5, OUTPUT);                                                       //Configure digital poort 5 as output
  pinMode(13, OUTPUT);                                                      //Configure digital poort 6 as output

  for(receive_counter = 0; receive_counter < 500; receive_counter++){       //Create 500 loops
    if(receive_counter % 15 == 0)digitalWrite(13, !digitalRead(13));        //Change the state of the LED every 15 loops to make the LED blink fast
    Wire.beginTransmission(gyro_address);                                   //Start communication with the gyro
    Wire.write(0x43);                                                       //Start reading the Who_am_I register 75h
    Wire.endTransmission();                                                 //End the transmission
    Wire.requestFrom(gyro_address, 4);                                      //Request 2 bytes from the gyro
    gyro_yaw_calibration_value += Wire.read()<<8|Wire.read();               //Combine the two bytes to make one integer
    gyro_pitch_calibration_value += Wire.read()<<8|Wire.read();             //Combine the two bytes to make one integer
    delayMicroseconds(3700);                                                //Wait for 3700 microseconds to simulate the main program loop time
  }
  gyro_pitch_calibration_value /= 500;                                      //Divide the total value by 500 to get the avarage gyro offset
  gyro_yaw_calibration_value /= 500;                                        //Divide the total value by 500 to get the avarage gyro offset

  loop_timer = micros() + 4000;                                             //Set the loop_timer variable at the next end loop time

}

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Main program loop
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void loop(){

 // Serial.println(received_byte);
    while (BT.available() >= 0) {
   
  //if(Serial.available()){                                                   //If there is serial data available
    //received_byte = Serial.read();                                          //Load the received serial data in the received_byte variable
  //  receive_counter = 0;                                                    //Reset the receive_counter variable
 //}
  //if(receive_counter <= 30)receive_counter ++;                              //The received byte will be valid for 25 program loops (100 milliseconds)
  //else received_byte = 0x00;                                                //After 100 milliseconds the received byte is deleted
 
  //Load the battery voltage to the battery_voltage variable.
  //85 is the voltage compensation for the diode.
  //Resistor voltage divider => (3.3k + 3.3k)/2.2k = 2.5
  //12.5V equals ~5V @ Analog 0.
  //12.5V equals 1023 analogRead(0).
  //1250 / 1023 = 1.222.
  //The variable battery_voltage holds 1050 if the battery voltage is 10.5V.
  battery_voltage = (analogRead(0) * 1.222) + 85;
   battery_voltage = (1023 * 1.222) + 85;
  if(battery_voltage < 1050 && battery_voltage > 800){                      //If batteryvoltage is below 10.5V and higher than 8.0V
    digitalWrite(13, HIGH);                                                 //Turn on the led if battery voltage is to low
    low_bat = 1;                                                            //Set the low_bat variable to 1
  }
   
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //Angle calculations
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  Wire.beginTransmission(gyro_address);                                     //Start communication with the gyro
  Wire.write(0x3F);                                                         //Start reading at register 3F
  Wire.endTransmission();                                                   //End the transmission
  Wire.requestFrom(gyro_address, 2);                                        //Request 2 bytes from the gyro
  accelerometer_data_raw = Wire.read()<<8|Wire.read();                      //Combine the two bytes to make one integer
  accelerometer_data_raw += acc_calibration_value;                          //Add the accelerometer calibration value
  if(accelerometer_data_raw > 8200)accelerometer_data_raw = 8200;           //Prevent division by zero by limiting the acc data to +/-8200;
  if(accelerometer_data_raw < -8200)accelerometer_data_raw = -8200;         //Prevent division by zero by limiting the acc data to +/-8200;

  angle_acc = asin((float)accelerometer_data_raw/8200.0)* 57.296;           //Calculate the current angle according to the accelerometer

  if(start == 0 && angle_acc > -0.5&& angle_acc < 0.5){                     //If the accelerometer angle is almost 0
    angle_gyro = angle_acc;                                                 //Load the accelerometer angle in the angle_gyro variable
    start = 1;                                                              //Set the start variable to start the PID controller
  }
 
  Wire.beginTransmission(gyro_address);                                     //Start communication with the gyro
  Wire.write(0x43);                                                         //Start reading at register 43
  Wire.endTransmission();                                                   //End the transmission
  Wire.requestFrom(gyro_address, 4);                                        //Request 4 bytes from the gyro
  gyro_yaw_data_raw = Wire.read()<<8|Wire.read();                           //Combine the two bytes to make one integer
  gyro_pitch_data_raw = Wire.read()<<8|Wire.read();                         //Combine the two bytes to make one integer
 
  gyro_pitch_data_raw -= gyro_pitch_calibration_value;                      //Add the gyro calibration value
  angle_gyro += gyro_pitch_data_raw * 0.000031;                             //Calculate the traveled during this loop angle and add this to the angle_gyro variable
 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //MPU-6050 offset compensation
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //Not every gyro is mounted 100% level with the axis of the robot. This can be cause by misalignments during manufacturing of the breakout board.
  //As a result the robot will not rotate at the exact same spot and start to make larger and larger circles.
  //To compensate for this behavior a VERY SMALL angle compensation is needed when the robot is rotating.
  //Try 0.0000003 or -0.0000003 first to see if there is any improvement.

  gyro_yaw_data_raw -= gyro_yaw_calibration_value;                          //Add the gyro calibration value
  //Uncomment the following line to make the compensation active
  //angle_gyro -= gyro_yaw_data_raw * 0.0000003;                            //Compensate the gyro offset when the robot is rotating

  angle_gyro = angle_gyro * 0.9996 + angle_acc * 0.0004;                    //Correct the drift of the gyro angle with the accelerometer angle

  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //PID controller calculations
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //The balancing robot is angle driven. First the difference between the desired angel (setpoint) and actual angle (process value)
  //is calculated. The self_balance_pid_setpoint variable is automatically changed to make sure that the robot stays balanced all the time.
  //The (pid_setpoint - pid_output * 0.015) part functions as a brake function.
  pid_error_temp = angle_gyro - self_balance_pid_setpoint - pid_setpoint;
  if(pid_output > 10 || pid_output < -10)pid_error_temp += pid_output * 0.015 ;

  pid_i_mem += pid_i_gain * pid_error_temp;                                 //Calculate the I-controller value and add it to the pid_i_mem variable
  if(pid_i_mem > 400)pid_i_mem = 400;                                       //Limit the I-controller to the maximum controller output
  else if(pid_i_mem < -400)pid_i_mem = -400;
  //Calculate the PID output value
  pid_output = pid_p_gain * pid_error_temp + pid_i_mem + pid_d_gain * (pid_error_temp - pid_last_d_error);
  if(pid_output > 400)pid_output = 400;                                     //Limit the PI-controller to the maximum controller output
  else if(pid_output < -400)pid_output = -400;

  pid_last_d_error = pid_error_temp;                                        //Store the error for the next loop

  if(pid_output < 5 && pid_output > -5)pid_output = 0;                      //Create a dead-band to stop the motors when the robot is balanced

  if(angle_gyro > 30 || angle_gyro < -30 || start == 0 || low_bat == 1){    //If the robot tips over or the start variable is zero or the battery is empty
    pid_output = 0;                                                         //Set the PID controller output to 0 so the motors stop moving
    pid_i_mem = 0;                                                          //Reset the I-controller memory
    start = 0;                                                              //Set the start variable to 0
    self_balance_pid_setpoint = 0;                                          //Reset the self_balance_pid_setpoint variable
  }

  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //Control calculations
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  pid_output_left = pid_output;                                             //Copy the controller output to the pid_output_left variable for the left motor
  pid_output_right = pid_output;                                            //Copy the controller output to the pid_output_right variable for the right motor
BT.listen();
char inByte = BT.read();
Serial.write(inByte);
    Serial.print(inByte);
    Serial.print(received_byte);
   
 if(inByte == 'S')                    //brak reakcji
    {received_byte = B00000011;}     //ustawia bit B00000011
    if(inByte=='F')                    //jedź do przodu
    {received_byte = B00000111;}     //ustawia bit B00000111
    if(inByte=='B')                    //jedź do do tyłu
    {received_byte = B00001011 ;}     //ustawia bit B00001011
     if(inByte=='R')                    //skręt w prawo
    {received_byte = B00000001;}     //ustawia bit B00000001
    if(inByte=='L')                    //skręt w lewo
    {received_byte = B00000010;}     //ustawia bit B00000010
    if(inByte=='G')                    //jedź do przodu
    {received_byte = B00000110;}     //ustawia bit B00000110
    if(inByte=='I')                    //jedź do do tyłu
    {received_byte = B00000101;}     //ustawia bit B00000101
     if(inByte=='H')                    //skręt w prawo
    {received_byte = B00001010;}     //ustawia bit B00001010
    if(inByte=='J')                    //skręt w lewo
    {received_byte = B00001001;}     //ustawia bit B00001001

  if(received_byte & B00000001){                                            //If the first bit of the receive byte is set change the left and right variable to turn the robot to the left
    pid_output_left += turning_speed;                                       //Increase the left motor speed
    pid_output_right -= turning_speed;                                      //Decrease the right motor speed
  }
  if(received_byte & B00000010){                                            //If the second bit of the receive byte is set change the left and right variable to turn the robot to the right
    pid_output_left -= turning_speed;                                       //Decrease the left motor speed
    pid_output_right += turning_speed;                                      //Increase the right motor speed
  }

  if(received_byte & B00000100){                                            //If the third bit of the receive byte is set change the left and right variable to turn the robot to the right
    if(pid_setpoint > -2.8)pid_setpoint -= 0.07;                            //Slowly change the setpoint angle so the robot starts leaning forewards
    if(pid_output > max_target_speed * -1)pid_setpoint -= 0.01;            //Slowly change the setpoint angle so the robot starts leaning forewards
  }
  if(received_byte & B00001000){                                            //If the forth bit of the receive byte is set change the left and right variable to turn the robot to the right
    if(pid_setpoint < 2.8)pid_setpoint += 0.07;                             //Slowly change the setpoint angle so the robot starts leaning backwards
    if(pid_output < max_target_speed)pid_setpoint += 0.01;                 //Slowly change the setpoint angle so the robot starts leaning backwards
  }   

  if(!(received_byte & B00001100)){                                         //Slowly reduce the setpoint to zero if no foreward or backward command is given
    if(pid_setpoint > 0.7)pid_setpoint -=0.09;                              //If the PID setpoint is larger then 0.5 reduce the setpoint with 0.05 every loop
    else if(pid_setpoint < -0.5)pid_setpoint +=0.09;                        //If the PID setpoint is smaller then -0.5 increase the setpoint with 0.05 every loop
    else pid_setpoint = 0;                                                  //If the PID setpoint is smaller then 0.5 or larger then -0.5 set the setpoint to 0
  }
 
  //The self balancing point is adjusted when there is not forward or backwards movement from the transmitter. This way the robot will always find it's balancing point
  if(pid_setpoint == 0){                                                    //If the setpoint is zero degrees
    if(pid_output < 0)self_balance_pid_setpoint += 0.0015;                  //Increase the self_balance_pid_setpoint if the robot is still moving forewards
    if(pid_output > 0)self_balance_pid_setpoint -= 0.0015;                  //Decrease the self_balance_pid_setpoint if the robot is still moving backwards
  }
 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //Motor pulse calculations
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //To compensate for the non-linear behaviour of the stepper motors the folowing calculations are needed to get a linear speed behaviour.
  if(pid_output_left > 0)pid_output_left = 405 - (1/(pid_output_left + 9)) * 5500;
  else if(pid_output_left < 0)pid_output_left = -405 - (1/(pid_output_left - 9)) * 5500;

  if(pid_output_right > 0)pid_output_right = 405 - (1/(pid_output_right + 9)) * 5500;
  else if(pid_output_right < 0)pid_output_right = -405 - (1/(pid_output_right - 9)) * 5500;

  //Calculate the needed pulse time for the left and right stepper motor controllers
  if(pid_output_left > 0)left_motor = 400 - pid_output_left;
  else if(pid_output_left < 0)left_motor = -400 - pid_output_left;
  else left_motor = 0;

  if(pid_output_right > 0)right_motor = 400 - pid_output_right;
  else if(pid_output_right < 0)right_motor = -400 - pid_output_right;
  else right_motor = 0;

  //Copy the pulse time to the throttle variables so the interrupt subroutine can use them
  throttle_left_motor = left_motor;
  throttle_right_motor = right_motor;

  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //Loop time timer
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //The angle calculations are tuned for a loop time of 4 milliseconds. To make sure every loop is exactly 4 milliseconds a wait loop
  //is created by setting the loop_timer variable to +4000 microseconds every loop.
  while(loop_timer > micros());
  loop_timer += 4000;
 
}
}

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Interrupt routine  TIMER2_COMPA_vect
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ISR(TIMER2_COMPA_vect){
  //Left motor pulse calculations
  throttle_counter_left_motor ++;                                           //Increase the throttle_counter_left_motor variable by 1 every time this routine is executed
  if(throttle_counter_left_motor > throttle_left_motor_memory){             //If the number of loops is larger then the throttle_left_motor_memory variable
    throttle_counter_left_motor = 0;                                        //Reset the throttle_counter_left_motor variable
    throttle_left_motor_memory = throttle_left_motor;                       //Load the next throttle_left_motor variable
    if(throttle_left_motor_memory < 0){                                     //If the throttle_left_motor_memory is negative
      PORTD &= 0b11110111;                                                  //Set output 3 low to reverse the direction of the stepper controller
      throttle_left_motor_memory *= -1;                                     //Invert the throttle_left_motor_memory variable
    }
    else PORTD |= 0b00001000;                                               //Set output 3 high for a forward direction of the stepper motor
  }
  else if(throttle_counter_left_motor == 1)PORTD |= 0b00000100;             //Set output 2 high to create a pulse for the stepper controller
  else if(throttle_counter_left_motor == 2)PORTD &= 0b11111011;             //Set output 2 low because the pulse only has to last for 20us
 
  //right motor pulse calculations
  throttle_counter_right_motor ++;                                          //Increase the throttle_counter_right_motor variable by 1 every time the routine is executed
  if(throttle_counter_right_motor > throttle_right_motor_memory){           //If the number of loops is larger then the throttle_right_motor_memory variable
    throttle_counter_right_motor = 0;                                       //Reset the throttle_counter_right_motor variable
    throttle_right_motor_memory = throttle_right_motor;                     //Load the next throttle_right_motor variable
    if(throttle_right_motor_memory < 0){                                    //If the throttle_right_motor_memory is negative
      PORTD |= 0b00100000;                                                  //Set output 5 low to reverse the direction of the stepper controller
      throttle_right_motor_memory *= -1;                                    //Invert the throttle_right_motor_memory variable
    }
    else PORTD &= 0b11011111;                                               //Set output 5 high for a forward direction of the stepper motor
  }
  else if(throttle_counter_right_motor == 1)PORTD |= 0b00010000;            //Set output 4 high to create a pulse for the stepper controller
  else if(throttle_counter_right_motor == 2)PORTD &= 0b11101111;            //Set output 4 low because the pulse only has to last for 20us
}


Tutaj zamieszczam jeszcze link do krótkiego filmiku aby zobrazować jak działa robot przed połączeniem z telefonem ( do około 5 sekundy) oraz po połączeniu z telefonem.

Praca kół robota

Z góry bardzo dziękuję za okazaną mi pomoc w rozwiązaniu tego problemu.

Warto przeczytać » Kurs Intel Edison - #4 - podstawy Linuxa, praca w konsoli


Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
marek1707 Posty: 4928
Pomógł: 513 razy
Otrzymał 672 piw(a)
Skąd: WAW
Programuję w:
C, asm
Wysłany: 11-02-2018, 18:34   

Problem jest w tym, że obsługa silników krokowych napisana jest idiotycznie. Timer zgłasza co 20us(!) przerwanie niezależnie od tego jak szybko silniki pracują. To:
a. bezsensownie obciąża procesor mieleniem 50 tys. razy na sekundę tej samej głupiej funkcji, która naprawdę używana jest do wyprodukowania impulsu co tysiące jej wywołań,
b. uniemożliwia pracę innych przerwań, bo żadne nie może wykonywać się dłużej niż kilkanaście us.
Z tego co pamiętam biblioteka SoftwareSerial jest kolejnym klinicznym przypadkiem niekompetencji hobbystów-programistów. Po wykryciu bitu startu blokuje 100% mocy procesora aż do odebrania całego znaku. W czasie transmisji BT masz więc co chwilę 1ms przerwy w generacji impulsów silnikowych. Tu na szczęście powstały jakieś jej klony znacznie lepiej korzystające z mocy procesora. Poszukaj czegoś pod nazwą AltSoftSerial, ma przyporządkowane na stałe piny RXD/TXD, ale działa całkowicie na przerwaniach i powinna trochę pomóc. A przede wszystkim zrób inaczej generację /sterowanie silników - bo to tu jest źródło problemów. Procesor nie ma czasu na nic innego. Spokojnie da się to zrobić tak, by ATmega nawet nie poczuła że kręci dwoma stepperami.

Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
kryska016 Posty: 6
Wysłany: 12-02-2018, 18:50   

Dzięki za zainteresowanie się moim problemem. Według porad usunąłem bibliotekę #include <SoftwareSerial.h> oraz zmodyfikowałem kod tak aby odczyt był ze standardowych pinów RX/TX. Od tego momentu po połączeniu robota z telefonem robot działa poprawnie bez zakłóceń na silnikach.
Co do drugiej uwagi a mianowicie całego kodu to ja go nie tworzyłem . Na początku próbowałem stworzyć kod samemu lecz po nieudanych próbach postanowiłem poszukać w internecie. Ze wszystkich programów które udało mi się znaleźć i w miarę były sprzętowo zbliżone do mojego projektu ten okazał się najbardziej odpowiedni pod względem utrzymywania równowagi przez robota.
Na chwilę obecną zostawię ten program gdyż nie mam na tyle doświadczenia w programowaniu aby móc samemu napisać kod od początku czy też obecny kod modyfikować w sposób zaawansowany. Nie wykluczam natomiast że za jakiś czas podejmę się optymalizacji tego kodu lub stworzenia kodu od początku.
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc

Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Wersja do druku

Skocz do:  

Nie rozwiązałeś swojego problemu? Zobacz podobne tematy: Arduino ATmega 328-k... Arduino, problem z o... Poszukuję kogoś z A... Arduino i programowa...
lub przeszukaj forum po wybranych tagach: balansujacy, bt, robot


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Popularne kursy: Arduinopodstawy elektroniki